Segona residència i la tributació a la renda

S’acosta la data límit per fer la declaració de la renda del passat any 2021. Concretament, el termini es tancarà el pròxim 30 de juny. Per això avui aprofitem per aclarir un tema relacionat amb el patrimoni immobiliari i la renda que genera força dubtes: parlem de la tributació de les segones residències.

Si ja tenim en propietat o estem pensant a adquirir un bé immoble com a segona residència, hem de tenir en compte que aquest tributarà de manera diferent al nostre habitatge habitual. A Comajuan Finques disposem d’una gran cartera d’immobles al Maresme, on trobem una densitat elevada d’aquest tipus de residència. Per això aquesta és una pregunta que rebem sovint de part dels nostres clients. La resposta és variable, per això a continuació resolem pas per pas com és la tributació d’una segona residència a la Declaració de la Renda.

Què es considera una segona residència?

Primer de tot és important aclarir quin tipus d’habitatge és considerat com a segona residència des d’un punt legal i tributari. Per l’Agència Tributària, es tracta de tot aquell immoble de la nostra propietat en el que no residim habitualment. Depenent del seu ús podrà ser:

  • Habitatge de vacances o casual: Qualsevol mena d’habitatge en el qual no vivim habitualment, però que fem servir per ús propi. 
  • Producte d’inversió: Propietats amb una finalitat lucrativa, sigui per vendre o per llogar. 

Fiscalitat variable

La fiscalitat canviarà en funció de l’ús que fem o que li donem a la nostra propietat. Per això, trobem que haurem de declarar un IRPF diferent depenent de si la lloguem com a habitatge permanent, si ho fem com a habitatge de vacances, si la venem o si la destinem a ús propi. 

Tributació per ús personal

Tot i que en aquests casos no obtenim cap benefici econòmic per la nostra segona residència, Hisenda imputa una renda a pagar per habitatges buits i perquè considera que tot habitatge que no sigui una residència habitual ens ofereix la possibilitat d’obtenir un benefici econòmic per ell. Per aquesta “capacitat econòmica” cal tributar un 2% del valor cadastral de la propietat (o un 1,1% si aquest valor s’ha revisat en els últims 10 anys).

Tributació en cas de lloguer

Si posem en lloguer la nostra propietat de forma permanent aquesta tributarà en la base imposable general juntament a rendiments com la feina o les activitats econòmiques. Als ingressos obtinguts se’ls hi restarà les despeses necessàries per la seva obtenció. Si l’inquilí utilitza l’immoble com a residència principal i permanent, podrem aplicar una reducció del 60% del rendiment net.

Tributació en cas d’habitatge

Si lloguem l’habitatge per temporades o turísticament, hem de tributar el benefici obtingut com a rendiment de capital immobiliari. En aquest cas, però no podem aplicar la deducció del 60% dels rendiments nets positius obtinguts, ja que el lloguer no es destina a cobrir necessitats d’habitatge permanent de l’inquilí.

Tributació de segona residència per no residents

Els no residents a Espanya no tributen sobre l’IRPF, sinó a través de l’Impost sobre la Renta de No Residents (IRNR). Si teniu dubtes sobre aquest tema, en una de les últimes publicacions del nostre blog podeu consultar tots els detalls sobre la Renta de No Residents. Tant si es tracta d’una persona estrangera no resident o d’un espanyol resident a l’estranger, haurà de pagar impostos pels immobles adquirits a Espanya, independentment  que l’habitatge es destini a ús propi o se’n tregui rendibilitat econòmica. 

Si vols més informació sobre la tributació de la segona residència, no dubtis en contactar amb Comajuan Finques. Els més de 50 anys d’experiència a Mataró i El Maresme ens han fet veure, estudiar i treballar en multitud de casos i segur que et podrem ajudar a resoldre el teu.

Més notícies