Novetats sobre el Preu del Lloguer de la Vivenda a Catalunya
preu lloguer vivenda

Ahir el Govern va fer públic l’índex de referència que regularà els preus del lloguer a Espanya, d’acord amb el que estableix la Llei d’Habitatge, del passat 26 de maig de 2023.

Aquest nou Índex de Referència és estatal i s’aplicarà a aquelles comunitats autònomes que decideixin adherir-se a aquesta nova mesura de contenció dels preus del lloguer. Per ara, l’única comunitat autònoma que ha presentat la corresponent declaració de zones tensionades per a la seva implantació és Catalunya i, si tot segueix el seu curs, les mesures s’aplicaran a partir del 13 de març de 2024 als 140 municipis considerats com a tal (caldrà esperar la corresponent publicació al BOE).

A mode de resum en zones tensionades

  • Habitatges amb contracte en vigor en els últims 5 anys i arrendador gran tenidor: s’haurà de mantenir el mateix preu del contracte anterior si aquest és inferior al marcat per l’índex de referència, aplicant la corresponent actualització (el 2024 és un 3%). En cas de ser superior, s’haurà de llogar pel que marca l’índex.
  • Habitatges amb contracte en vigor en els últims 5 anys i arrendador petit propietari: s’haurà de mantenir el mateix preu del contracte anterior.
  • Habitatges no llogats en els últims 5 anys: tant grans tenidors com petits propietaris hauran d’aplicar el preu marcat per l’índex de referència.
  • En tots els casos, un propietari podrà pujar el preu del lloguer fins a un 10% més en els següents casos:
    • Quan la vivenda hagi estat rehabilitada en els últims dos anys d’acord amb els termes previstos a l’article 41 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
    • Quan en els 2 anys anteriors a la signatura del nou contracte de lloguer s’hagin finalitzat obres de la vivenda que permetin un estalvi d’energia no renovable del 30% o més.
    • Quan en els 2 anys anteriors a la signatura del nou contracte de lloguer s’hagin finalitzat reformes de millora de l’accessibilitat.

Amb aquestes mesures, es busca regular els preus del lloguer de manera més equitativa i garantir un accés a l’habitatge digne per a tota la població.

Amb l’entrada en vigor de l’Índex de Preus del Lloguer, és essencial que propietaris i inquilins comprenguin les seves implicacions i drets. Per a més informació i assistència personalitzada, posa’t en contacte amb Comajuan, el teu soci de confiança en la gestió immobiliària.

Més notícies