Nova llei de protecció dels animals: Continua sent legal impedir tenir gossos o gats als habitatges de lloguer?

Els animals de companyia han deixat de ser catalogats com a béns mobles per passar a ser éssers vius “sentents”. L’entrada en vigor de la proposició de llei 17/2021, del 15 de setembre així ho estableix i modifica alhora el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d’Enjudiciament Civil. Aquests canvis han suscitat el dubte entorn de si aquesta nova legislació regula les clàusules dels contractes de lloguer que impedeixen l’admisió de mascotes. 

Aquesta modificació del règim jurídic dels animals regula, entre altres aspectes, a la custòdia compartida dels animals de companyia en cas de separació o divorci, assenyala que les mascotes no poden ser embargades o hipotecades. Alhora, estableix que no poden ser abandonades, no se les pot utilitzar com a eina de la violència de gènere i es pot disposar d’elles per testament.

Tanmateix, aquesta nova legislació no contempla en cap dels seus articles l’obligatorietat pels propietaris d’admetre mascotes als seus habitatges de lloguer. Per fer-ho possible, s’haurien d’haver modificat les lleis d’Arrendaments Urbans i de Propietat Horitzontal, fet que no ha succeït. 

Nova llei de protecció dels animals

El punt 4.2 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) detalla que “els arrendaments d’habitatge es regiran pels pactes, clàusules i condicions determinades per la voluntat dels implicats”. Aquesta és la clàusula que fins ara ha fet possible que els propietaris permetin o no l’entrada de mascotes a les seves propietats. Per tant, si en el contracte de lloguer hi ha una clàusula específica que impedeix l’entrada de mascotes, encara és legal establir aquesta limitació. 

En cas d’incomplir aquesta condició, “l’arrendador pot resoldre el contracte, donar-lo per finalitzat i sol·licitar l’abandonament de la propietat” segons especifica l’article 27.1 de la LAU. D’altra banda però, si el contracte de lloguer no fa referència a les mascotes la tinència d’animals al domicili serà legal, sempre que no estigui prohibida per la comunitat de propietaris. 

Si tens dubtes sobre els nous canvis legislatius, contacta amb nosaltres i t’assessorem. 

COMAJUAN FINQUES
Avinguda de Jaume Recoder, 62, Mataró
937 98 00 50 

Més notícies