Comprar o llogar: què és millor?

Una de les decisions més importants que hi ha a l’hora d’emancipar-se o canviar d’habitatge és la de escollir el moment i el camí de comprar o llogar. Tot i que en els últims anys han anat creixent els preus dels habitatges de lloguer, la situació actual de pandèmia ha posat sobre la taula, més que mai, el debat sobre quin és el millor camí a seguir. Segurament no hi ha una mateixa resposta vàlida per a tothom, i dependrà de cada cas i oportunitat.

Però tenint en compte que el mercat de l’habitatge amb la recient publicació de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament, s’està autoregulant amb els preus mantinguts i fins i tot a la baixa. A expensas de resolución del TC per el recurs presentat pel PP. Ara falta per veure com anirà afectant aquestes limitacions que des dels governs es comencen a impossar, Caldrà aplicar el sentit comú i complir algunes consideracions prèvies.

Què necessites per comprar o llogar un habitatge

Sigui quina sigui la teva decisió, cal tenir en compte que es necessita poder disposar dels diners necessaris per pagar mes a mes el lloguer o la hipoteca, ja que una descapitalització de tesoreria per atendre les despeses inicials contractuals pot portar conseqüències.

Cal, també, tenir estabilitat laboral ja que per accedir a hipoteques o a un lloguer es demana que l’endeutament sigui equilibrat dins dels nostres ingressos recurrents. En el cas de la compra, cal tenir els diners per l’entrada, mentre que en el lloguer normalment demanen també algunes mensualitats com a fiança. Ús fem particeps d’una web  que de ben segur ús pot ajudar.

Naturalment, estar en algun llistat de morositat no ajuda a poder accedir a aquests compromisos.

Amb això com a consideració prèvia, es poden detallar els avantatges de la compra i del lloguer.

Els principals avantatges de comprar un habitatge

 • La seguretat de tenir un immoble de la teva propietat
 • Capacitat per reformar-lo i millorar-lo segons les teves necessitats
 • Invertir en un immoble sempre és més rentable que en altres casos
 • En un moment donat, pots treure-li un rendiment econòmic i potser la teva guardiola per la jubilació.
 • Dona més estabilitat i seguretat
 • Un cop pagada la hipoteca, no tens més despeses fixes
 • Es considera com la millor opció a llarg termini

Els principals avantatges de llogar un habitatge

 • La inversió és mínima i ofereix solucions immediates en moments d’incertesa
 • Si no et convenç, pots revertir la situació segons el teu canvi personal (econòmic, familiar…)
 • Moltes de les despeses derivades són dels propietaris i no dels llogaters
 • Permet accedir a ciutats i zones concretes que serien complicades pel preu de compra
 • Es considera la millor opció a curt-mig termini

Com tot en aquesta vida, l’elecció final dependrà de les característiques i punt de partida de cadascú, però sobretot de les necessitats a curt, mig i llarg termini que es puguin tenir i que marcaran una elecció o una altra. Des de Comajuan Finques, ús convidem a consultar el nostre web de pisos i cases en venda.

Més notícies