Certificat energètic per al teu immoble: com es renova i perquè el necessites

El certificat d’eficiència energètica (CEE) és un document clau i necessari si es vol vendre o llogar un immoble, i a Comajuan Finques ens encarreguem de tramitar-lo. Aquest certificat oficial mesura com d’eficient és un immoble segons els paràmetres que estableix la Unió Europea, entre els quals hi ha temes com la calefacció, il·luminació, producció d’aigua calenta, ventilació i d’altres. Això i altres paràmetres defineixen una catalogació des de la lletra A fins a la G. Les millors consumeixen un 90% menys d’energia que d’altres lletres, sent G la inferior i la de menys eficiència.

Aquest tipus de certificat, que és obligatori, ha d’estar redactat per un tècnic competent, ja sigui un professional amb titulació acadèmica i que estigui habilitat per preparar projectes. A Comajuan Finques contem amb una àmplia experiència immobiliària i t’ajudem a tramitar aquesta documentació. 

Novetats en el certificat

Cal destacar que el certificat en qüestió s’ha anat modificant amb el temps, i que actualment habitatges de vacances, escoles, hospitals, centres esportius i oficines també hauran d’obtenir el CEE si volen vendre’s o posar-se en lloguer. Fins fa poc, tot això quedava delimitat als habitatges habituals i lloguers, però ara s’amplia a altres formats, com també a les construccions que tinguin una superfície de més de 500 m2. Aquesta modificació pot afectar a les naus industrials i naus logístiques. En aquest cas, Comajuan Finques també comptem amb l’experiència necessària per tramitar aquests certificats. La validesa dels certificats també s’ha vist lleugerament modificada. Actualment és de 10 anys excepte en les qualificacions energètiques de G, la validesa dels quals serà de 5 anys.

A banda, cal tenir en compte altres processos com la Inspecció Tècnica de l’Edifici, que acostuma a ser habitual en habitatges de més de 30 anys i que cal renovar cada deu anys. De cara a rehabilitacions, tant aquesta ITE com la CEE són imprescindibles per avançar en uns immobles que compleixin amb els criteris energètics necessaris.

Com es registra el CEE

El CEE es pot registrar, un cop tinguis el document signat per l’especialista, en la comunitat autònoma on es trobi l’habitatge i és responsabilitat del propietari de l’edifici o immoble. Des de Comajuan Finques també t’ajudarem a tramitar-ho presentant-lo a l’organisme competent sempre que es compti amb l’autorització del propietari.

Per últim, apuntar que hi ha algunes excepcions a l’hora de presentar o no el certificat energètic. Tot i ser obligatori, els edificis que estiguin protegits de forma oficial per valor històric o arquitectònic, així com els que són espais de culte, edificis agrícoles o els aïllats amb una superfície inferior als 50 metres, així com aquells que s’adquireixin per demolir-los o per fer una gran reforma, no cal que tinguin el certificat en qüestió. 

Si vols que t’ajudem i assessorem en la tramitació d’aquests i altres certificats, no dubtis en contactar amb Comajuan Finques. 

Més notícies