Plaques solars a les naus industrials, és rendible?

Com a experts del sector immobiliari industrial i logístic, a Comajuan Finques treballem d’acord amb les necessitats reals i actuals dels nostres clients, així com amb les novetats tecnològiques que es desenvolupen al nostre entorn. 

En aquesta línia, cada vegada són més les empreses que aposten per instal·lar un sistema de plaques solars a la seva nau industrial o logística per poder abastir part de l’energia necessària per la seva activitat productiva a través de l’autoconsum. 

Però, és rendible aquesta aposta? 

Com sempre, és indispensable fer un estudi de cada cas concret. Un projecte a mida que tingui en compte la generació d’energia, la ubicació, l’orientació, la inclinació i la radiació solar disponible permetrà a l’empresa saber com ha de ser aquesta instal·lació de plaques solars perquè compleixi amb la funció principal: l’autoabastiment d’energia. En general però, tot i tractar-se d’una inversió inicial costosa, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a una nau industrial o logística sí que surt a compte econòmicament a mitjà i llarg termini. L’objectiu d’aquestes instal·lacions és que generin el màxim autoconsum i rendiment des del primer dia i durant els 25 anys de vida útil que tindrà. Això garantirà un bon retorn de la inversió. 

Les naus industrials i logístiques solen estar en funcionament principalment les hores centrals del dia, quan més energia solar es pot produir. Per tant, les plaques solars crearan energia que servirà per a l’autoconsum, és a dir, que s’utilitzarà en el mateix moment i gairebé no se n’abocarà de sobrant a la xarxa elèctrica. Així, l’estalvi es veurà reflectit a la factura elèctrica, però en una nau industrial no s’obtindrà gaire benefici d’abocar energia sobrant a la xarxa. 

Tipus d’instal·lacions de plaques fotovoltaiques

  • Instal·lació aïllada de la xarxa elèctrica. Més recomanada per a llars i petites empreses amb baix consum. Es necessitarien grans quantitats d’energia solar per aconseguir un autoconsum eficaç per a grans empreses.
  • Instal·lació connectada amb la xarxa elèctrica. És una instal·lació més pensada per a edificis o empreses que tenen un elevat consum d’energia. Aquest és del qual disposen la majoria d’empreses.

Punts a favor d’instal·lar un sistema de plaques fotovoltaiques

  • Retorn de la inversió: Encara que pot suposar un cost elevat al moment de fer la instal·lació serà una inversió que es recuperarà a mitjà i llarg termini i que tindrà una durada aproximada de 25 anys. A més avui en dia les empreses poden aprofitar les subvencions públiques existents per instal·lar plaques solars.
  • Competitivitat: Gràcies al baix cost que té l’energia solar comparada amb l’energia elèctrica tradicional l’empresa pot arribar a reduir el preu del producte o augmentar el benefici. És a dir, que amb un cost inferior i més eficiència, es pot produir un producte de la mateixa qualitat. 
  • Cura del medi ambient: És una forma de reduir la contaminació evitant les emissions de CO2 i de diòxid de sofre. A més, aquest punt diferencia l’empresa i dona valor afegit al seu producte, podent formar part de la seva Responsabilitat Social Corporativa. 

Si ets propietari d’una nau industrial, l’aposta per la insta·lació d’un sistema de plaques solars també pot ser un factor determinant per aconseguir llogar o vendre aquest espai. Des de Comajuan Finques, cada vegada detectem més aquesta voluntat i necessitat d’apostar per les energies renovables de les empreses de Mataró i El Maresme. Contacta amb nosaltres perquè t’assessorem en altres característiques que aportaran valor afegit a la teva nau industrial.

Més notícies