Els bancs pagaran finalment l’impost de les hipoteques

Després d’un mes d’incertesa, finalment seran els bancs els que es faran càrrec de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats a l’hora de signar una hipoteca.

Finalment un decret-llei urgent del Govern d’Espanya amb el que es determina que en el cas d’escriptures de prèstecs amb garantia hipotecària, el subjecte passiu es considera el prestamista.

impost hipoteques bancs comajuan

Aquest cànon ascendeix a gairebé el 70% de les despeses associades a la signatura d’una hipoteca. Es tem que els bancs no busquin una altra manera aquestes despeses en la seva clientela, cosa que el Govern confia en que no sigui així. El motiu que donen per a confiar en què no s’acabi repercutint en els particulars és la competitivitat del mercat hipotecari, juntament amb la creació a curt termini d’una agència que protegirà els clients financers. Aquesta Autoritat Independent s’encarregarà de defensar la ciutadania i evitar els abusos per part de les entitats bancàries a l’hora de redactar certs tipus de clàusules.

Modificació de l’Impost de Societats

Aquest real decret llei també conté una reforma en la Llei de l’Impost de Societats. Concretament en l’article 15  en el que s’estableix que les entitats financeres no podran deduïr-se el pagament de l’impost de les hipoteques.

 

Més notícies