Augment de la compravenda de pisos a Catalunya

La compravenda de vivendes a Catalunya ha pujat el 3’59%. Són dades del setembre passat comparades amb el mateix mes de l’any anterior, segons informació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Aquestes xifres també indiquen que s’han dut a terme el mes de setembre de 2018 6.429 operacions a Catalunya. Aquest es el nombre més alt en un mes de setembre des de l’any 2007.  D’aquest nombre de transaccions, la majoria han estat de pisos de segona mà, concretament un 84,04% del total. Pel que fa a la venda d’habitatges de nova construcció, ha estat del 15’96%.

Si parlem de les diferents demarcacions, a la de Barcelona, el nombre total d’operacions va ser de 4.461  en total, un 2,08% superior al setembre de 2017. Pel que fa a la distribució entre pisos nous i de segona mà és del 15,04% enfront el 84,96%, respectivament.

pisos compravenda catalunya

En el cas de Girona, s’han comptabilitzat 871 expedients, el que va suposar un 13,41% comprant-ho amb el mateix mes de l’any anterior. D’aquests habitatges, 151 van ser de nova construcció (17,34%) i 720 foren pisos vells (82,66%). Pel que fa a les dades de la demarcació de Tarragona, el nombre d’operacions va ser de 828, de les quals el 18,24% van ser pisos nous (151)  i el 81,76% de segona mà (677). En aquest cas també hi va haver un augment respecte l’any anterior, concretament d’un 4,94%.

Per últim, a Lleida ens trobem amb un descens, el primer des del maig de 2017. S’han dut a terme 269 operacions de compravenda, que ha suposat un 3,58% menys que el mes de setembre de 2017. D’aquestes transacccions, 216 són de pisos vells i 53 d’habitatges nous, el 80,30% i el 19,70%, respectivament.

La compravenda a l’estat espanyol

Si fem extensiva la revisió de les operacions a l’estat espanyol, podem concloure que l’augment total ha estat del 9,6% respecte el setembre de l’any anterior. La distribució entre vivendes noves i usades ha estat del 18,7% i el 81,3%, respectivament.

Més notícies